نتایج در این بخش نمایش داده می شود

ساعت خشم

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

«ساعت خشم» چه ساعتی است؟


عواملی مانند ترافیک، آلودگی هوا، مصرف غذاهای پر چرب، شور و تند، تماشای فیلم های خشن و گوش کردن به موسیقی های تحریک کننده باعث بروز خشم…