نتایج در این بخش نمایش داده می شود

زهرا کریمخانی زند

1مطلب موجود می باشد.
مقالات مشاوره ای

بیایید بررسی را بررسی کنیم


فکر می‌کنم در تمام این مدت متوجه این اصل اساسی شده‌ای که آزمون دادن صرفاً وسیله‌ی سنجش نیست؛ بلکه عرصه‌ی یادگیری است. یادگیری قبل، حین و بعد…