نتایج در این بخش نمایش داده می شود

زندگي

2مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

ایده هایی برای زندگی بهتر


بیشتر ایده‌های عالی به این دلیل ناکام باقی می‌مانند که افراد شجاعت، منابع، زمان یا سرمایه به مرحله عمل رساندن آن را ندارند.آنهایی که وارد عمل می‌شوند…

آزمون سراسری 99

پله پله تا راه و رسم زندگی


دوران کودکی به دلیل تنوع بازی هایش، خاطرات شیرینی در ذهن افراد برجای می گذارد. در نگاهی ساده و عامیانه شاید این بازی ها صرفا وسیله ای…