نتایج در این بخش نمایش داده می شود

زندگي سالم

1مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

زندگی سالم با افکار سالم


ناامیدی همچون دنیای تاریکی است که فرد را گرفتار اندیشه های غلط، غیرمنطقی و ترسناک می کند. افکار تخریب کننده معمولا زمانی بشدت خود را نشان می…