نتایج در این بخش نمایش داده می شود

زانو

1مطلب موجود می باشد.
دسته‌بندی نشده

زمان را به زانو درآور!


صدایش پشت تلفن کاملاً می‌لرزید. گویا موضوع مهمی، خیلی نگرانش کرده بود. آرام و غمگین گفت: “می‌دانید که من دانش‌آموز متوسطی هستم. امسال قصد نداشتم برای کنکور…