نتایج در این بخش نمایش داده می شود

روز

2مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

افزایش یادگیری در روزهای پر استرس


در دوره امتحانات ضرورت این مسئله را بیشتر حس می کنیم که چگونه قابلیت مغز را برای یادگیری بیشتر در مدت زمان کمتر و تمرکز بیش تر،…

صفحه نخست

گام رسیدن به موفقیت در ۱۵ روز


توصیه های راهبردی به دانشجویان ● روز اول از کارهایی که ناچاری انجام بدهی لذت ببر. نق زدن تنها تو را خسته می کند و نمی گذارد…