نتایج در این بخش نمایش داده می شود

روز های پر اهمیت کنکور

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

اين چند روز به اندازه يک سال اهميت دارد


شايد اضطراب روزهاي آخر، داوطلبان را براي درس خواندن و تلاش بيشتر ترغيب کند، اما در واقع اين تلاش‌هاي خارج از اصول و نسنجيده آخر، ممکن است…