نتایج در این بخش نمایش داده می شود

روز های بعد از کنکور

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

روزهای پس از کنکور را چگونه می‌گذارنید؟


از آخرین روزهای قبل از کنکور بسیار خوانده‌اید و شنیده‌اید؛ اما روز بعد از کنکور چطور؟ راستی روز بعد از این مسابقه نفس گیر چه می‌کنید؟ قبل…