نتایج در این بخش نمایش داده می شود

روز قبل کنکور

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

توصیه های آخر در واپسین روزهای قبل از کنکور


تا برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ ، چند روز بیشتر باقی نمانده است. به همین خاطر، مناسب دیدیم پیش از برگزاری کنکور، از چگونگی استفاده بهینه از…