نتایج در این بخش نمایش داده می شود

روز آخر

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

آزمون سراسری و مدیریت روزهای آخر


شاید اضطراب روزهای آخر، داوطلبان را برای درس خواندن و تلاش بیشترترغیب کند، اما در واقع این تلاش‌های خارج از اصول و نسنجیده آخر، ممکن است به…