نتایج در این بخش نمایش داده می شود

روح

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

«ساعت خشم» چه ساعتی است؟


عواملی مانند ترافیک، آلودگی هوا، مصرف غذاهای پر چرب، شور و تند، تماشای فیلم های خشن و گوش کردن به موسیقی های تحریک کننده باعث بروز خشم…