نتایج در این بخش نمایش داده می شود

رشته های دانشگاهی

1مطلب موجود می باشد.
مشاوره و برنامه ریزی

معرفی رشته زيست شناسي سلولي ملكولي


معرفی رشته زيست شناسي سلولي ملكولي زیست‌شناسی‌ سلولی‌ و مولکولی‌ دارای‌ ۵ گرایش‌ میکروبیولوژی‌ ، علوم‌ سلولی‌ و مولکولی‌، ژنتیک‌، بیوشیمی‌ و بیوفیزیک‌ است‌. گفتنی‌ است‌ که‌…