نتایج در این بخش نمایش داده می شود

رشته مامایی

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

آیا امکان تحصیل در رشته مامایی بدون کنکور وجود دارد؟


رشته مامایی از زیرمجموعه‌ های گروه علوم پزشکی محسوب است که نقش های بسیار گسترده‌ای از جمله نقش مشاوره‌ای،حمایتی،‌درمانگری آموزشی، مراقبتی، و تحقیقاتی در زمینه ارتباط مادر…