نتایج در این بخش نمایش داده می شود

رشته دانشگاهی

2مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

سهم داوطلبان کنکور از رشته‌های رایگان دانشگاه‌ها


ا پایان رقابت داوطلبان در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، پرونده کنکور ۹۶ بسته شد اما چه تعداد از ۹۳۰ هزار داوطلب موفق می‌شوند به رشته‌های روزانه (بدون…

معرفی رشته ها

معرفی رشته مامایی


هدف در هر لحظه ، نوزاد یا نوزادانی در گوشه و کنار دنیا متولد می‌شوند. حادثه‌ای که کثرت و قدمت آن باعث شده است تا عظمت این…