نتایج در این بخش نمایش داده می شود

رسیدگی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

فرایند رسیدگی به کارنامه‌های مشکوک داوطلبان کنکور


رییس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه کارنامه تعداد ۵۹ داوطلب کنکور امسال نیاز به بررسی‌های بیشتر داشت، گفت: در سازمان سنجش نتایج داوطلبان بر…