نتایج در این بخش نمایش داده می شود

رجوع معترضان نتایج کنکور سراسری به سایت سازمان سنجش

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

رجوع معترضان نتایج کنکور سراسری به سایت سازمان سنجش


رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: معترضان نتایج آزمون سراسری سال ٩٦ برای پیگیری مطالباتشان در سایت سنجش اعتراض هایشان را جهت بررسی درج کنند.  ‘ابراهیم خدایی’…