نتایج در این بخش نمایش داده می شود

رتبه یک

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

تلاش آنها در کنار نبوغ عامل موفقيتشان شد (بخش آخر)


گفت و گو با سه رتبۀ تک رقمي کشوري گروه رياضي ۹۷: تلاش آنها در کنار نبوغ عامل موفقيتشان شد (بخش آخر) در قسمت اول اين مصاحبه،…