نتایج در این بخش نمایش داده می شود

رتبه قبولی

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

رتبه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی


” آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد در کنکور ۹۵ – ۹۶ با سهمیه عادی ۹۶۶۷ کشوری بوده است “ رتبه آخرین نفر قبولی داروسازی دانشگاه…