نتایج در این بخش نمایش داده می شود

راه علاج تنبلی

3مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

ریشه های تنبلی های ناگزیر در افراد مختلف


ساکن بودن و فعالیت نکردن همیشه جزو دردسرهای ما بوده است. دردسری که روان‌شناسان می‌گویند برایش راه‌حل‌هایی هم وجود دارد .“افسرده نیستم ولی اول صبح که از…

آزمون سراسری 99

آیا تنبلی علاج دارد؟


چند گام بلند برای گذر از هفت خوان تنبلی کارهایتان روی هم تلنبار شده، از هر جا یکی صدایتان می کند. نمی دانید بهتر است اول از…

صفحه نخست

آیا تنبلی علاج دارد؟


چند گام بلند برای گذر از هفت خوان تنبلی کارهایتان روی هم تلنبار شده، از هر جا یکی صدایتان می کند. نمی دانید بهتر است اول از…