نتایج در این بخش نمایش داده می شود

راهنمای انتخاب رشته

2مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

انتخاب رشته و رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان


دانشگاه فرهنگیان یا مراکز تربیت معلم سابق ، دانشگاه های زیرنظر وزارت آموزش پرورش هستند که با جذب دانشجو اقدام به تربیت دبیران آینده آموزش پرورش می…

انتخاب رشته

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی


آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد در کنکور ۹۵ – ۹۶ با سهمیه عادی ۹۵۵۶ کشوری بوده است “ رتبه آخرین نفر قبولی پزشکی دانشگاه آزاد…