نتایج در این بخش نمایش داده می شود

رادیولوژی

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

معرفی رشته رادیولوژی


معرفی: رشته تکنولوژی پرتو شناسی یا رادیولوژی یکی از شاخه‌های علوم پزشکی است که نحوه تصویربرداری از اعضای مختلف بدن را برای تشخیص پزشکی آموزش می‌دهد. هدف…