نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دین و زندگی کنکور 97

1مطلب موجود می باشد.
دروس عمومی

معارف اسلامی را چطور بخوانیم؟


تا ۱۰ سال پیش شاید برای پاسخ دادن به سؤال­های درس معارف اسلامی در آزمون سراسری، حفظ کردن کتاب کافی بود، اما در سال­های اخیر، برای موفقیت…