نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دکتر سلیمانی

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

صنعتی به نام کنکور – تبلیغات فریبنده – دانش آموز بی گناه


بسم الله الرحمن الرحیم سلام. نمیدانم ازکجا شروع کنم .نمیدانم کدام حرف را باور کنم .زدن ریاضی و فیزیک بالای۶۰ درصد در کنکور بدون معلومات یا تبلیغات…