نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دو رشته تحصیلی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

امکان تحصیل دانشجویان نخبه در رشته دوم در دانشگاه آزاد


معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در حال تدوین آئین‌نامه جذب نخبگان در این دانشگاه هستیم و تحصیل نخبگان در رشته دوم در دانشگاه یکی از زمینه‌های…