نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دوران طلایی کنکور

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

دوران کوتاه باقي مانده تا کنکور؛ با اهميت و طلايي


کمتر از بيست روز تا آزمون سراسري باقي مانده است؛ دوراني که براي تمام داوطلبان آزمون سراسري، مهم و سرنوشت ساز است و بايد با يک برنامه‌ريزي…