نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دهم

2مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

مشاوره و برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۳


دانش آموزان و داوطلبان آزمون سراسری ( کنکور ) ۱۴۰۳ دهمی ها ، یازدهمی ها و دوازدهمی ها … مشاوره و برنامه ریزی طلایی کنکور ۱۴۰۳+ طرح تضمینی…

انتخاب رشته

انتخاب رشته،انتخاب مسیر زندگی(پایه نهم به دهم)


انتخاب رشته ای که اکنون از آن صحبت میکنیم،انتخابی است که راه و آینده تان را میسازد و به زندگی تان جهت میدهد. و برای این انتخاب…