نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دقیقه 90

2مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

دقیقه نودی نباشید!


خیلی‌ها وقتی کاری بهشان سپرده می‌شود در حالی که زمان دارند آنقدر دست دست می‌کنند تا به لحظات آخر مهلت می‌رسند.  حتماً اصطلاح دقیقه نودی را شنیده…

صفحه نخست

درگوشی‌های دقیقه نودی با داوطلبان کنکور


کنکور رقابتی که بخش کوچکی از زندگی فرد را تشکیل می دهد اما به سبب انواع جریان سازی های کاذب به غولی برای داوطلبان تبدیل شده است….