نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دفترچه 2

1مطلب موجود می باشد.
زمین شناسی

روش مطالعه درس زمین شناسی …


یکی از درس‌هایی که در زیر گروه آزمایشی علوم تجربی قرار داشته و معمولاً به دلیل سختی و ضریب کمی که دارد مورد توجه و مطالعه داوطلبان قرار…