نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دعوا

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

دعوای فیزیکی : نه!نزاع منصفانه : آری!


 ناگهان در گوشه‌ای از حیاط‌، گروهی از بچه‌ها دایره‌وار می­ایستند و در وسط، دو نفر چون کلافی در هم می­پیچند و کمی بعد با حضور معاون مدرسه…