نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دزد انرژی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

نه دزد انرژی باشیم و نه همراه دزد انرژی!


بی حوصله‌ایم، خسته‌ایم، از موقعیتی که در آن قرار داریم، راضی نیستیم و در یک کلام کم آورده‌ایم و نمی‌دانیم که چه کنیم. در این مواقع، بسیاری…