نتایج در این بخش نمایش داده می شود

در.س عمومی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

لیست حذفیات کنکور سراسری ۱۳۹۷


باتوجه به اینکه کنکور سراسری ۹۷ را در بیش داریم.تمام تمرکزخود را برای قبولی و برنامه ریزی کنکور سراسری ۹۷ میگذاریم.از مطالبی که در کنکور سراسری۹۷ از…