نتایج در این بخش نمایش داده می شود

درون

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

درونت را بنگر!


فقیری  ٣٠ سال کنار جاده‌ای نشسته بود. یک روز غریبه‌ای از کنار او می‌گذشت. فقیر  به عادت همیشگی، کاسه خود را به سوی غریبه گرفت و گفت: «بده…