نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دروس محاسباتی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

نحوه مطالعه دروس محاسباتی کنکور سراسری


در آزمون سراسری هر ساله دو دسته سوال مطرح می شود: یک دسته سوالاتی هستند که جنبه استدلالی و محاسباتی دارند و دسته دیگر جنبه حفظی و…