نتایج در این بخش نمایش داده می شود

درصدگیری

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

فرمول محاسبه درصد تست با نمره منفی


فرمول محاسبه درصد تست با نمره منفی عموماً از نحوه محاسبه درصد با نمره منفی مطلع نیستند و نمی‌دانند که اگر در آزمون هایی که در آنها…