نتایج در این بخش نمایش داده می شود

درست زدن

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

دلایل غلط زدن سؤالات و راه‌حل رفع آن


می‌توان به تجربه گفت عمدتاً عواملی نظیر یادگیری ناقص، عدم تسلط، اشتباهات محاسباتی، اشتباه در درک سؤال، جابه‌جا وارد کردن پاسخ، پاسخ به سؤالات شک‌دار و شانسی…