نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دانپزشکی آزاد

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در کنکور ۹۶ سهمیه ایثارگران


تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در واقع فرصتی خواهد بود برای داوطلبانی که به هر دلیل از رشته و محل قبولی خود رضایت ندارند . این داوطلبان می…