نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دانلود پیک سنجش

11مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

شادماني اما و اگر ندارد


زمستان نفس‌هاي آخر خود را مي‌کشد و تا چند هفتۀ ديگر، بهار با حس زيباي حيات و رشد و شکوفايي، از راه مي‌رسد؛ بهاري که آغازگر حس…

دسته‌بندی نشده

دانلود هفته نامه پیک سنجش – شماره ۱۱۰۹


دانلود هفته نامه پیک سنجش – شماره : ۱۱۰۹ پيك‌سنجش، هفته نامه خبري و اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور است كه از پاييز ۱۳۷۵ تاكنون به طور…

دسته‌بندی نشده

پیک سنجش – شماره : ۱۰۶۰


  دانلود هفته نامه پیک سنجش شماره : ۱۰۶۰ پيك‌ سنجش، هفته نامه خبري و اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور است كه از پاييز ۱۳۷۵ تاكنون به…

صفحه نخست

پیک سنجش – شماره : ۱۰۵۳


دانلود هفته نامه پیک سنجش شماره : ۱۰۵۳ پيك‌ سنجش، هفته نامه خبري و اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور است كه از پاييز ۱۳۷۵ تاكنون به طور…

ابزارهای آموزشی

پیک سنجش – شماره : ۱۰۵۲


دانلود هفته نامه پیک سنجش شماره : ۱۰۵۲ پيك‌ سنجش، هفته نامه خبري و اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور است كه از پاييز ۱۳۷۵ تاكنون به طور…

ابزارهای آموزشی

پیک سنجش – شماره : ۱۰۵۱


دانلود هفته نامه پیک سنجش شماره : ۱۰۵۱ پيك‌ سنجش، هفته نامه خبري و اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور است كه از پاييز ۱۳۷۵ تاكنون به طور…

دسته‌بندی نشده

چند نکته دربارة تاثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري


همان گونه که تمام داوطلبان عزيز مي‌دانند، هفته گذشته ميزان و نحوة تاثير سوابق تحصيلي سال ۱۳۹۷ از سوي سازمان سنجش اعلام شد و از طريق سايت…

صفحه نخست

پیک سنجش – شماره : ۱۰۴۸


دانلود هفته نامه پیک سنجش شماره : ۱۰۴۸ پيك‌ سنجش، هفته نامه خبري و اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور است كه از پاييز ۱۳۷۵ تاكنون به طور…

ابزارهای آموزشی

پیک سنجش – شماره : ۱۰۴۴


دانلود هفته نامه پیک سنجش شماره : ۱۰۴۴ پيك‌ سنجش، هفته نامه خبري و اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور است كه از پاييز ۱۳۷۵ تاكنون به طور…