نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دانشگاه 96

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

انتخاب رشته و رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان


دانشگاه فرهنگیان یا مراکز تربیت معلم سابق ، دانشگاه های زیرنظر وزارت آموزش پرورش هستند که با جذب دانشجو اقدام به تربیت دبیران آینده آموزش پرورش می…