نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دانشگاه پردیس خودگردان

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

شهریه دندان پزشکی پردیس خودگردان ۹۷


رشته دندان پزشکی یکی از رشته های پرطرفدار گروه آزمایشی تجربی می باشد که هر داوطلبی در کنکور سراسری تلاش می کند تا در یکی از رشته…