نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دانشگاه شهید بهشتی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

دانشگاه شهید بهشتی دانشجوی ارشد بدون آزمون پذیرش می کند


دانشگاه شهید بهشتی برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون پذیرش می کند. به گزارش خبرنگار مهر، براساس آیین نامه استعدادهای درخشان مصوب وزارت علوم دانشگاه…