نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دانشگاه تربیت معلم

4مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 1400

اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش در خصوص اصلاح شرط سني پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در آزمون سراسري سال ۱۴۰۰


پیرو انتشار اطلاعيه مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ و انتشار دفترچه هاي راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۳/۰۵/۱۴۰۰ به منظور مساعدت با تقاضاي متقاضیان آزمون مذکور…

آزمون سراسری 99

استخدام ۲۰ هزار دانشجو-معلم از طریق کنکور


سازمان اداری و استخدامی کشوربا پذیرش ۲۰ هزار دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۹ از طریق کنکور سراسری موافقت کرد. در مکاتبات و پیگیری های انجام…

انتخاب رشته

نتایج اولیه رشته‌های شرایط خاص کنکور


دکتر حسین توکلی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابر هر یک از رشته‌های دارای شرایط خاص دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کنکور…

صفحه نخست

نحوه و شرایط پذیرش دانشگاه تربیت معلم


شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ـ تهران: اسامی چند…