نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دانشجويان

1مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

شهریه دانشگاه آزاد رشته پرستاری ۹۸


شهریه دانشگاه آزاد رشته پرستاری ۹۸، با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی تحت عنوان موسسه غیرانتفاعی مشغول به فعالیت می باشد، هزینه های آن از شهریه های دانشجویان…