نتایج در این بخش نمایش داده می شود

داستان

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

داستان نسازيم !


آيا مي‌دانيد که اکثر ما، بيش از آنکه در دنياي واقعي زندگي کنيم، در داستان‌هايمان زندگي مي‌کنيم؟ آيا مي‌دانيد که برخوردها و روابط اجتماعي مان بر اساس…