نتایج در این بخش نمایش داده می شود

خیال پردازی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

عدم تمرکز هنگام مطالعه و خیال پردازی


بزرگترین علتی که باعث می شود در حین مطالعه خیال پردازی کنیم و ذهنمون سمت افکاری بره که از دایره درس خواندن خارج میشه و حواسمون پرت…