نتایج در این بخش نمایش داده می شود

خودکنترلی

2مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

روش های تسلط بر ذهن


مراقبت کردن از ذهن ممکن است گاهی به فکرمان برسد، اما خیال می کنیم که ذهن چیزی خارج از کنترل ما است. بسیاری از ما زمان و…

مشاوره و برنامه ریزی

“استرس مثبت” سالم‌تر زندگی کنید


پژوهش‌های یک گروه پزشکی آلمانی نشان می‌دهد که برنامه‌های فشرده‌ی دیدار دوستان، ورزش و تفریح، “تنیدگی مثبت” ایجاد می‌کند و در نتیجه سیستم دفاعی بدن را برای…