نتایج در این بخش نمایش داده می شود

خودباوری

3مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

مهارتی به نام خودآگاهی


با خودآگاهی  شناخت بهتری از توانمندیها، نقاط ضعف و احساسات خود بدست می آوریم و می توانیم در جهت برطرف کردن نقاط ضعف و پررنگ کردن توانمندیها…

آزمون سراسری 99

روشهای موثر برای رسیدن به خودباوری


​ باور کردن خود یکی از اولین قدم ها به سمت موفقیت است. اگر به خودتان اعتماد نداشته باشید، موفق شدن در کارها خیلی سخت می شود….

صفحه نخست

با حواس پرتی چه کنیم؟


سیمین برای امروز، برنامه منظم و شسته رفته‌ای داشت و در صدد بود تا بخوبی مطالعه کرده و همان طور که می‌خواهد در دروسش پیش برود. وی…