نتایج در این بخش نمایش داده می شود

خودآزمایی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

از همين حالا خودآزمايي را جدي بگيريد


قسمت اول: يکي از بزرگترين تفاوت‌هاي سال دوازدهم با ساير سال‌هاي تحصيلي، نقش مهم سؤال‌هاي چهار گزينه‌اي در اين سال است. تا سال دوازدهم، سؤال‌هاي چهار گزينه‌اي…