نتایج در این بخش نمایش داده می شود

خراسان

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

وقتی کرکره مغزها پایین آمده


اگر بخواهید زندگی دانشجویی را فقط با درس‌خواندن پر کنید (‌که زهی خیالی باطل!)، پس از پایان عمر کوتاه می‌فهمید چه کلاهی سرتان رفته. درحقیقت دانشگاه در…