نتایج در این بخش نمایش داده می شود

جوانی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

جوان و کنکور …


جوان و کنکور   اگر صميمانه همة تلاشتان را کرده باشيد، شکست اسباب خجالت نيست.[۱]» حضرت زهرا (س) «انجام کارهاي بزرگ و ماندني، احتياج به زمان و…