نتایج در این بخش نمایش داده می شود

جبهه پدر

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

قوانین جدید کسر خدمت جبهه پدر


قوانین جدید کسر خدمت جبهه پدر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف تامین نظر شورای نگهبان «اذن رهبری» را شرط محاسبه کسر خدمت نظام وظیفه فرزندان رزمندگان،…